Alkollü içki ticaretine yeni şartlar getirildi

Alkollü içeceklerin üretilmesi, ithal edilmesi, iç piyasada dağıtımı ve satışı ile ilgili yeni karar ve şartlar açıklandı.

Buna göre tüm alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak alınan tüm kararlar de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yayınlanan kararda; bira dışındaki alkollü içkilerin cam şişede üretilerek satılması, küçük ambalaj boyutunun kaldırılması, üretim ve dağıtım iznini içeren sorumluluklar ortaya kondu.

Üretimi izne tabii

Alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmalara ait fabrika, imalathane veya ticari işletmelerin veya bu gibi yerlerin işletme hakkının ya da şirket hisselerinin, üçüncü kişilere devredilebilmesi Bakanlık iznine tabi.

Üretim talebi için Bakanlığa müracaat edilecek

Bu amacı içeren talep, devredecek için ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan son bir ay içinde alınmış muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin belgeyle Bakanlığa yapılacak.

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yürürlüğe girdi.

Dağıtım yetki belgesinin yenilenmesinde yeni şartlar getirildi

Buna göre, süresi içinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak tahsil edilerek belge yenilenecek.

Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecek.

Çok küçük ve büyük ambalajlı içki satışına yasak

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek.

Sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj kullanılacak

Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilecek.

Küçük ambalajı içkilerin üretimi ve ithali sonlanıyor

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, yönetmeliğin yayını tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Bu ürünleri satıcılar iç piyasaya arz edemeyecek

Bu ürünler, yönetmeliğin yayını tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Bira hariç olmak üzere, cam dışında ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayını tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Bu ürünler, yönetmeliğin yayını tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
izmit escort kocaeli escort
istanbul escort avcılar escort
şişli bayan escort
mecidiyeköy escort
gorukle escort
bursa escort
altıparmak escort
kocaeli escort escort bayan yahya kaptan escort darıca escort gebze escort gölcük escort izmit escort kocaeli escort bayan izmit escort bayan izmit sınırsız escort izmit eve gelen escort izmit anal yapan escort izmit otele gelen escort
escort ankara